Most Downloaded

EXPERIMENTING WITH AUDIOVISUAL NARRATIVE FORMS IN STILL-IMAGE FILM

Nick Poulakis, Zoi Tzamtzi

pp. 12 - 18   |   Number of Views: 16  |  Number of Download: 25

VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer

pp. 60 - 69   |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 25

FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE

Rahime Akikol

pp. 32 - 43   |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 24

ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN TASARIM VE DİJİTALLEŞEN EĞİTİMDEKİ YERİ

Emre Bozdemir, Nihan Bozdemir

pp. 19 - 31   |   Number of Views: 8  |  Number of Download: 23

CINEMA AS A PEDAGOGICAL VENUE AND FILM AS A TEACHING TOOL: SCHULKINOWOCHEN-GERMANY

Rahime Özgün Kehya

pp. 44 - 59   |   Number of Views: 9  |  Number of Download: 20

ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM, MEDYA TÜKETİCİSİ ÇOCUKLAR VE DİJİTAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Seda Gökçe Turan

pp. 1 - 11   |   Number of Views: 6  |  Number of Download: 20