Original article | CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal 2023, Vol. 1(1) 60-69

VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer

pp. 60 - 69   |  Manu. Number: cinemedia.2023.006

Published online: December 28, 2023  |   Number of Views: 7  |  Number of Download: 25


Abstract

Akademik yayınlar, bilimsel üretimi sağlamanın yanı sıra araştırmacıların paylaşımı ile dünya genelinde bilimsel gelişmeleri takip etmelerini mümkün kılmaktadır. Geleneksel yazılı makalelerin üretim süreci, hem yazım sürecinin dergiler özelinde farklılık göstermesi hem de değerlendirme ve yayım takvimi açısından önemli bir zaman planlamasına ihtiyaç duymaktadır. Akademik makalelerin basılması ve dağıtılması, önemli miktarda enerji ve kaynak gerektirmektedir. Bu çalışma, mevcut literatürdeki akademik çalışmaların yazımı üzerinden video makale ve video özetleri akademik yayıncılığın sürdürülebilirliği için nasıl kullanılabileceğini tartışacaktır. Ayrıca, çalışma içinde video makale ve video özetlerin potansiyel faydaları ve sınırlılıkları üzerinde durulacaktır. Literatür analizi kullanılarak, video makale ve video özet kullanımının artıları ve eksileri, yaygınlığı, yayınlanan çalışmaların etkisi ve yayın erişilebilirliği gibi çeşitli yönleri incelenmiş bu konu üzerindeki tartışmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Video içeriklerin dijital yapısı sayesinde doğal kaynak tüketimi azaltılarak beraberinde akademik yayınların geniş kitlelere ulaşacağı düşünülmektedir.

Keywords: Video Makale, Video Özet, Akademik Yayın, Sürdürülebilirlik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gurer, M. & Gurer, S.Z.V. (2023). VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ . CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal, 1(1), 60-69.

Harvard
Gurer, M. and Gurer, S. (2023). VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ . CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal, 1(1), pp. 60-69.

Chicago 16th edition
Gurer, Mert and Saadet Zeynep Varli Gurer (2023). "VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ". CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal 1 (1):60-69.

References

  About JoVE, a new movement in scientific publishing (2023, 30 Eylül). Erişim adresi: https://www.jove.com/about 

  Author Guidelines for creating and publishing Video Abstracts (2023, 30 Eylül). Erişim adresi: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author-guidelines-for-creating-and-publishing-video-abstracts

  Bhosale, U. (2022). “Top 6 Tips to Prepare a Perfect Video Abstract for Your Research Paper” (2023, 30 Eylül). Erişim adresi: https://www.enago.com/academy/top-6-tips-video-abstract-for-research-paper/

  Budak, D. N. (2023). “Sürdürülebilirliğin endüstrileşmesi, kapitalizmin ileri dönüşümü ve postdijital sürdürülebilirlik”, İnsan & İnsan, 10 (36), 25-37.

  Creating a video abstract for your research (2023, 30 Eylül). Erişim adresi: https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/creating-a-video-abstract-for-your-research/

  Dursun, Ç. (2010). “Dünyada bilim iletişiminin gelişimi ve farklı yaklaşımlar: toplum için bilimden toplumda bilime”, Kurgu Online International Journal of Communication Studies, 23 (1), 1-35.

  Emerald launches Video Abstracts to showcase research | STM Publishing News (2023, 30 Eylül).  Erişim adresi: http://www.stm-publishing.com/emerald-launches-video-abstracts-to-showcase-research/

  Eriksson, T.,  Inge E. S. (2012). “Reflections on academic video”. Seminar.net - International Journal Of Media, Technology And Lifelong Learning, 8 (1), 1-15.

  Gülmez, S. B. (2021). “Sosyal bilimlerde makale yazımı üzerine”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42 (1), 169-180 . DOI: 10.30794/pausbed.808843

  Haçikoğlu, K. H. (2022). “Bilim iletişimi kapsamında bilim halkla ilişkileri: Tübitak Bilim Merkezleri üzerine bir inceleme”. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 5 (1), 44-69.

  Külah, B. ve Külah, B. B. (2015). “Bilimsel Makale Yazımının Esasları”. Bozok Tıp Dergisi, 5 (1) , 53-58 . 

  Latif, H. (2022). “Video özet: araştırmayı ve araştırmacıyı güçlendirme stratejisi”. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 14 (54), 23-26.

  Lienhart, R., Pfeiffer, S., Effelsberg, W. (1997). “Video abstracting”, Communicaiton of the ACM, 40 (12), 55-62.

  Liu, J. (2022). “Video or perish? An analysis of video abstract author guidelines”. Journal of Librarianship and Information Science, 54 (2), 230–238.

  Media specifications (2023, 30 Eylül). Erişim adresi: https://www.elsevier.com/authors/policies-and-guidelines/artwork-and-media-instructions/media-specifications

  Özdemir, M. (2015). “Bilimsel yazı nasıl hazırlanır?”. Aydın Sağlık Dergisi, 1 (1) , 1-26.

  Özdemir, Ş. ve Koçer D. N. (2020). “21. Yüzyılda Türkiye’nin bilim iletişimi uygulamaları üzerine bir çalışma”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 373-392.

  Öztürk, Ş. (2021). “’Bilim iletişimi’ üzerine bir inceleme”. Etkileşim, 8, 228-239.

  Şenyurt, Ö. (2022). “Bilimsel makale hazırlama sürecinde temel ilkeler”. Belgü, (7), 9-15. 

  Tosun, Z., Karabekmez, F. E., Keskin, M. , Duymaz, A. ve Savacı, N. (2008). “Bilimsel makale nasıl hazırlanır?”. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 16 (3), 147-153. 

  Ültay, E., Akyurt, H. ve Ültay, N. (2021). “Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi”. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.

  Yavuz, N. (2022). “Sosyal bilimlerde sistematik literatür analizi”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 51(1), 347-360.