Top Ranked Articles

EXPERIMENTING WITH AUDIOVISUAL NARRATIVE FORMS IN STILL-IMAGE FILM

Nick Poulakis, Zoi Tzamtzi

pp. 12-18   |  Number of Views: 16  |  Number of Download: 25

Volume 1, Issue 1

VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer

pp. 60-69   |  Number of Views: 7  |  Number of Download: 25

Volume 1, Issue 1

FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE

Rahime Akikol

pp. 32-43   |  Number of Views: 11  |  Number of Download: 24

Volume 1, Issue 1

ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN TASARIM VE DİJİTALLEŞEN EĞİTİMDEKİ YERİ

Emre Bozdemir, Nihan Bozdemir

pp. 19-31   |  Number of Views: 8  |  Number of Download: 23

Volume 1, Issue 1

CINEMA AS A PEDAGOGICAL VENUE AND FILM AS A TEACHING TOOL: SCHULKINOWOCHEN-GERMANY

Rahime Özgün Kehya

pp. 44-59   |  Number of Views: 9  |  Number of Download: 20

Volume 1, Issue 1

more...