Top Ranked Articles

FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE

Rahime Akikol

pp. 32-43   |  Number of Views: 22  |  Number of Download: 47

Volume 1, Issue 1

VİDEO ÖZET VE VİDEO MAKALE ÜRETİMİ İLE AKADEMİK YAYINLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer

pp. 60-69   |  Number of Views: 10  |  Number of Download: 41

Volume 1, Issue 1

ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN TASARIM VE DİJİTALLEŞEN EĞİTİMDEKİ YERİ

Emre Bozdemir, Nihan Bozdemir

pp. 19-31   |  Number of Views: 16  |  Number of Download: 40

Volume 1, Issue 1

EXPERIMENTING WITH AUDIOVISUAL NARRATIVE FORMS IN STILL-IMAGE FILM

Nick Poulakis, Zoi Tzamtzi

pp. 12-18   |  Number of Views: 22  |  Number of Download: 39

Volume 1, Issue 1

CINEMA AS A PEDAGOGICAL VENUE AND FILM AS A TEACHING TOOL: SCHULKINOWOCHEN-GERMANY

Rahime Özgün Kehya

pp. 44-59   |  Number of Views: 19  |  Number of Download: 37

Volume 1, Issue 1

more...