Original article | CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal 2023, Vol. 1(1) 32-43

FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE

Rahime Akikol

pp. 32 - 43   |  Manu. Number: cinemedia.2023.004

Published online: December 28, 2023  |   Number of Views: 11  |  Number of Download: 24


Abstract

Yönetmenin filmini var eden hikaye, fikir, tartışmak istediği ya da seyircinin üzerine düşünmesini istediği mesele ettiği şey her neyse onun ete kemiğe bürünmüş olan film, tam olarak kurgu masasında vücut bulur. Kurgu analizi ise yönetmenin düşünsel haritasına ulaşmak için adeta tıp hekimlerin kadavra incelemesine benzer biçimde tümdengelimsel bir analiz sağlar. Filmin bütününden teker teker çekimlere ulaşıldığı analizde planların birinin bittiği ve diğerinin başladığı anlara bakılır. Kurgunun görünmez ve görünür olduğu yerleri tespit edilerek bunun filme ne sağladığı belirlenmeye çalışılır. Analizde kurallı-kuralsız kesmeler, filmsel zamanın uzatılması-kısaltılması teknikleri, filmin temposunu ortaya çıkarmak için plan uzunlukları tespit edilir; ses kurgusunda senkron-asenkron sesler ve ses köprüsü gibi başlıklar incelenir. Nitel bir araştırma olarak betimsel bir yöntemin izlendiği kurgu analizinde filmlerin biçimsel analizinde sıkça başvurulan  "çekim-çekim çözümleme" (shot by shot analysis) tekniği kullanılabilir. Bu teknikte filmden incelenmek üzere seçilen sahneye ait planların fotoğrafları alınır. Ya da filmin tamamı kurgu programında plan plan kesilerek hem kesme anları ve teknikleri hem de filmin temposu ortaya çıkarılabilir. Kurgu analizi başka amaçlarla yapılan film incelemelerinden farklı olarak daha fazla görselliğe yaslanmak durumundadır. Bu çalışma fotoğrafla desteklenen yazılı metinlerin yeteri kadar açıklayıcı olmaması nedeniyle video makale kullanımının kurgu analizine katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada kurgu analizi olan video makale nasıl olmalıdır hangi teknikler kullanılabilir sorusundan hareketle [in]Transition’da yer alan  “Cutting Across Time: Oblique Editing in Arrival” betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Buna göre kurgu analizi yapılan bir video makalede yazınsal makalelerde olduğu gibi çalışmanın amacı problemin tanımı ve araştırma soruları filmlerden görüntüler eşliğinde verilebilir. Çalışmanın yoğunlaşacağı başlıklara göre filmden  sahne ya da planların yer aldığı, seslendirme kullanımıyla üst metin, ara yazı, yavaşlatma-hızlandırma, dondurma dijital zoom gibi gibi kurgu tekniklerinin kullanıldığı bir analizin yazınsal bir çalışmadan daha açıklayıcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords: Kurgu analizi, çekim-çekim çözümleme, video makale-deneme, kurgu, kurgu teknikleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akikol, R. (2023). FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE . CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal, 1(1), 32-43.

Harvard
Akikol, R. (2023). FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE . CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal, 1(1), pp. 32-43.

Chicago 16th edition
Akikol, Rahime (2023). "FİLMLERİN KURGU ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE VİDEO MAKALE ". CINEMEDIA Text and Audiovisual Journal 1 (1):32-43.

References

  Akikol, R. (2011) Anlam Yaratma Aracı Olarak Kurgu YL Tezi Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

  Apple, W.(2004) The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing (Belgesel), USA

  Bordwell, D., Thomson, K., (2011). Film Sanatı, Ertan Yılmaz, Ertan Suat Onat (trans), DeKi Basım Yayım:Ankara

  Cutting Across Time: Oblique Editing in Arrival (2023, 3 Kasım). Erişim Adresi: https://mediacommons.org/intransition/cutting-across-time-oblique-editing-arrival%C2%A0

  Dmytryk, E. (1993). Sinemada Kurgu, Zafer Özen (trans), Afa Yayıncılık:İstanbul

  Gürkan,İ. (2019). “Film Çalışmalarında Eleştirinin Dönüşümü: Görsel-İşitsel Denemeler (Audiovisual Essay” SineFilozofi Dergisi, Cilt4 Sayı8

  Gürkan, İ. (2020). “İç İçe Geçen Tutkular: Videografik Derlemede Kurgu Yoluyla Filmi Düşünmek”, sinecine 11(2), 357-374

  Murch, W.(2007). Göz Kırparken, İlker Caniklilgil (trans), İstanbul Bilgi Üniversitesi: İstanbul 

  Ryan, M., Lenos, M.(2012). Film Çözümlemesine Giriş, Emrah Suat Onat (trans), DeKi Basım Yayım: Ankara